Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu - Müşteri Adayı Açık Rıza Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ve “Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri adayı kişisel verilerini;

  • İletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Müşteri adayları (Veri Sahipleri) ile iletişim kurulması,
  • Müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  • İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi

amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) transfer edilebilmektedir.

Bu kapsamdakendi özgür iradem ile aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİM.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine gerek kalmaması durumunda, Şirketimizce derhal bahse konu veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Çalışmak isteyeceğiniz bir ortam, parçası olmak isteyeceğiniz bir kültür...

Bu değişim çağrısına, yenilikçi ve konforlu bir çalışma kültürü ile yanıt veriyoruz: “Offis Mekan”

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden biri olan ve 20 yılı aşkın süredir tesis yönetim hizmeti sunan İŞMER tecrübesi ve güvencesiyle yola çıktık. Türkiye’nin en köklü ve öncü bankalarından İş Bankası’nın verdiği güveni, tesis yönetimindeki deneyimimiz ve uluslararası kalite standartlarımız ile buluşturduk ve yeni nesil bir çalışma anlayışını, Offis Mekan ile hayata geçirdik.

Offis Mekan’ı tasarlarken, işiniz için yalnızca esnek ve kullanışlı mekanlar sunmanın ötesine geçerek, tüm unsurlarıyla kusursuz işleyen, ihtiyaçlarınıza özel çözümler getirebilen yenilikçi bir habitat yaratmayı hedefledik. Bunun için önceliklerimizi, sizin öncelikleriniz olarak belirledik.

Değişim çağının ofislerini yaratmak

İş yaşantısının gereksinimleri, zamanın koşullarıyla sürekli bir değişim ve yenilenme içerisinde.

Daha sürdürülebilir, daha organik, sağlıklı, esnek, yaratıcı ve ilham veren bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Offis Mekan, tüm kullanıcılarına ayrıcalıklı bir kültürün bir parçası olma olanağı sunuyor. Ortak değerlerin çevresinde örülen güçlü bir topluluk ve üyelerine sağladığı özel avantajlar, Offis Kültürünün belirleyici ögelerini oluşturuyor.

Temel Değerlerimiz

Güven, İş Bankası’nın köklü yapısından gelen güç ve güven, Offis Kültürünün temelinde yer alıyor.

Kalite ve sürdürülebilirlik, İŞMER’in yönetim sistemlerindeki belgelenmiş uluslararası kalite standartları, daima kusursuz hizmet almanızı garanti altına alıyor. Kalite Belgelerimiz

Yeni nesil hizmet anlayışı, Offis Mekan, üyelerine yenilikçi, dinamik, esnek ve özelleştirilebilir çözümler sunuyor.

Çevre ve insan odaklı yapı, Offis Mekan’da yer alan mekanlar ve tüm çalışma süreçleri, çevre bilincini ve insanı merkeze alarak kurgulandı.

Teknolojik altyapı, Çalışma alanları, toplantı odaları ve etkinlik alanları ile Offis Mekan, iş yaşamının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedeki teknolojik altyapı ile donatıldı.

İnsan ve deneyim odaklı tasarım, Çalışma alanlarının tasarımında insan deneyimine öncelik verildi. Konforlu, rahat ve ferah çalışma alanlarımız motive edici, yaratıcı ve ilham veren ortam sunmak üzere düzenlendi.

Verimlilik, İşinizin konforlu ve aksamadan ilerlemesi için gereken bütün unsurlar, sizin için düşünüldü. Çalışmayı keyifli hale getiren ofis mobilyalarından teknik altyapıya ve işletme hizmetlerine, Offis Mekan’ın sunduğu hazır altyapı, işinize maksimum verimlilik katıyor.

Topluluğumuz, Seçkin, global bir topluluk Farklı sektörlerden yaratıcı ve üretken profesyonellerin oluşturduğu ayrıcalıklı bir topluluk, işinize değer katacak bağlantılar ve eşsiz bir çalışma dinamiği sunuyor.

Gelişim ve destek, Offis Mekan’da işinizin büyümesine katkıda bulunmak için gereken destek ve kaynaklar da yer alıyor. Offis Mekan topluluğundaki olası iş birliği ve partnerlik fırsatlarını keşfetmeye hazır olun.

Sürekli motivasyon, Eventler, eğitimler, sohbet ve söyleşiler, atölyeler, paneller, sürpriz ikramlar ve spor olanaklarıyla verimli ve mutlu yaşayan bir Offis Kültürü sizi bekliyor.