Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu - Müşteri Adayı Açık Rıza Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ve “Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri adayı kişisel verilerini;

  • İletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Müşteri adayları (Veri Sahipleri) ile iletişim kurulması,
  • Müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  • İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi

amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) transfer edilebilmektedir.

Bu kapsamdakendi özgür iradem ile aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİM.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine gerek kalmaması durumunda, Şirketimizce derhal bahse konu veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Bize Ulaşın

Şehrin merkezinde, herkesin yolunun kesiştiği bir lokasyonda

OFİSİNİZİ BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYIN!

Doğrudan taşınmaya hazır ofis alanları Esnek, Teknolojik, Konforlu

Bina ve Deprem Güvenliği

Eylül 2023 İTÜ(İstanbul Teknik Üniversitesi) raporuyla bina deprem güvenliği onaylanmıştır.

Lokasyon, lokasyon, lokasyon.

İş hayatının günlük akışında lokasyon büyük önem taşıyor. Offis Mekan bu vizyon ile ilk lokasyonunu, İstanbul’un en merkezi noktası Mecidiyeköy’de, prestijli Quasar binasında hayata geçiriyor.

Güven Veren Deneyim

Offis Mekan, Türkiye İş Bankası iştiraklerinden biri olan ve 20 yılı aşkın süredir tesis yönetim hizmeti sunan İŞMER tecrübesi ve güvencesiyle yola çıktı.

İlham Veren Mekanlar

İster bütün bir kat ister tek bir masa olsun Offis Mekan’ın esnek ve işinize özel çözümleri, bir çalışma alanının ötesinde, ilham veren ayrıcalıklı bir kültürün parçası olma imkanı sunuyor.

Hizmetlerimiz

Karşılama

Sekreterya

Yazıcı

Etkinlik Alanları

Çay ve Kahve

Hazır Ofisler

Simetrik İnternet

Kilitli Dolaplar

Proje ve Süreç Yönetimi

Toplantı Alanları

Otopark Üyeliği

Ortak Bahçe

Ortak Çalışma Alanı

UPS

Üyelik Sistemi

%100 Taze Hava

Dijital Geçiş Sistemi (QR)

Depo Alanları

YATIRIM GİDERLERİNDEN TASARRUF

Mobilya Maliyeti Yok

İnşaat Maliyeti Yok

Tasarruf
Var

Çözümlerimiz

İşletmeler için, kendine ait bağımsız geniş ofis katı ve kapsamlı hizmetler.

Teklif Alın

Talebe göre büyüyüp küçülebilen taşınmaya hazır kapalı ofis alanları ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler.

Teklif Alın

Sanal adres ve ofis hizmetleri.

Teklif Alın

4, 6, 8, 10 ve 24 kişi kapasiteli toplantı alanları.

Teklif Alın

150 kişiye kadar kapasiteli özel etkinlik alanı.

Teklif Alın

Dilediğiniz zaman, istediğiniz masada, istediğiniz kadar çalışma özgürlüğü sunan günlük üyeliktir.

Teklif Alın

Ortak çalışma alanında sizin için ayrılmış özel masa üyeliğidir.

Teklif Alın

Çalışma Alışkanlıklarımız Neler?

Daha Fazla

Ev Ortamı

Daha Fazla

Cafe

Daha Fazla

Hibrit Ofis

Daha Fazla

Cafe

Offis Hayatını Kolaylaştıran Akıllı. Uygulama

Offis Mekan için tasarlanan akıllı telefon uygulamamız üzerinden turnike giriş ve çıkışlarını QR ile kolayca yapabilir; tek günlük ofis kullanımı, toplantı odalarının kiralanması ve yazıcı hizmetleri gibi işlemlerin tamamını gerçekleştirebilirsiniz.

Bizi Tercih Edenler