Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu - Müşteri Adayı Açık Rıza Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ve “Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri adayı kişisel verilerini;

  • İletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Müşteri adayları (Veri Sahipleri) ile iletişim kurulması,
  • Müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  • İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi

amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) transfer edilebilmektedir.

Bu kapsamdakendi özgür iradem ile aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİM.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine gerek kalmaması durumunda, Şirketimizce derhal bahse konu veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Paylaşımlı Ofis

Dilediğiniz zaman, istediğiniz masada, istediğiniz kadar çalışma özgürlüğü sunan günlük üyeliktir.

%100 taze hava

Kapalı otopark

7/24 güvenlikli bina

Dijital geçiş sistemi (QR)

Günlük temizlik

Çay ve kahve ikramı

Yazıcı ve fotokopi

Simetrik internet

App

Bahçe kullanımı

Ortak çalışma alanında sizin için ayrılmış özel masa üyeliğidir.

%100 taze hava

Kapalı otopark

7/24 güvenlikli bina

Dijital geçiş sistemi (QR)

Kargo, karşılama ve sekreterya

Günlük temizlik

Çay ve kahve ikramı

Yazıcı ve fotokopi

Simetrik internet

App

Bahçe kullanımı

Sanal Ofis

Sanal adres ve ofis hizmetleri.

Kapalı otopark

7/24 güvenlikli bina

Dijital geçiş sistemi (QR)

Karşılama ve sekreterya

Çay ve kahve ikramı

Simetrik internet

App

7/24 Kullanım

Etkinlik Alanları

150 kişiye kadar kapasiteli özel etkinlik alanı.

%100 taze hava

Kapalı otopark

7/24 güvenlikli bina

Dijital geçiş sistemi (QR)

Kargo, karşılama ve sekreterya

Çay ve kahve ikramı

Simetrik internet

App

Bahçe kullanımı

Toplantı Odaları

4, 6, 8, 10 ve 24 kişi kapasiteli toplantı alanları.

%100 taze hava

Kapalı otopark

7/24 güvenlikli bina

Dijital geçiş sistemi (QR)

Kargo, karşılama ve sekreterya

Günlük temizlik

Çay ve kahve ikramı

Yazıcı ve fotokopi

Simetrik internet

UPS

App

Bahçe kullanımı